Κάνε δική σου μια FTR 1200!

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην φόρμα συμμετοχής πιο κάτω και μπές στην κλήρωση για μια ευκαιρία για να κερδίσεις μια FTR 1200 ή πίστωση αξίας €14,690 αν είσαι ήδη ιδιοκτήτης*.


Εάν δεν είστε σίγουροι, ρωτήστε τον αντιπρόσωπό σας για αυτόν τον αριθμό.

Όροι διαγωνισμού

Αυτοί είναι οι όροι και προϋποθέσεις (οι "Όροι και Προϋποθέσεις") που διέπουν τη σχέση μεταξύ εσάς, του συμμετέχοντα ("εσύ", "εσένα)") και της Polaris Sales Europe Sàrl, Place de l'Industrie 2, 1180 Rolle , Ελβετία ("ο Διοργανωτής") και της Motocom Limited, Liscombe Park, Soulbury, Buckinghamshire, LU7 0JL, UK (ο "Διαχειριστής" μαζί με τον Διοργανωτή, "εμείς", "μας", "εμάς") σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Αυτή η κλήρωση διατίθεται μόνο σε άτομα που διαμένουν σε Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχική Δημοκρατία, Μπενελούξ, Κύπρο, Πολωνία, Ελβετία, Κατάρ και είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω και έχουν τη νόμιμη ηλικία στη δικαιοδοσία τους και οι οποίοι: (α) έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) έχουν έναν έγκυρο και ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Εξαιρούνται του δικαιώματος συμμετοχής στον Διαγωνισμό : (α) υπάλληλοι του Διοργανωτή και του Διαχειριστή, οι μητρικές, συνδεδεμένες, άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές τους εταιρείες, ο παροχές του Βραβείου, αντιπρόσωποί, δικαιοδόχοι (franchisees), αντιπρόσωποι, σύμβουλοι, contractors, νομικοί σύμβουλοι, διαφημιστικά γραφεία( fulfillment and marketing agencies), συνεργάτες, υπεύθυνοι των δημοσίων σχέσεων, πάροχοι ιστοσελίδων, webmaster (συλλογικά, οι «Εταιρείες Διαγωνισμού») · (β) άμεσα μέλη της οικογένειας τέτοιων υπαλλήλων ή οποιουδήποτε με τον οποίο κατοικούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η «άμεση οικογένεια» περιλαμβάνει τη μητέρα, τον πατέρα, τους αδελφούς, τις αδελφές, τους γιους, τις κόρες, τον σύντροφο ή τον σύζυγο και (γ) την ομάδα που θα εκτελέσει την διαδικασία της κλήρωσης.

 3. Συμμετέχοντας στην κλήρωση του βραβείου υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κανόνα 4 των Όρων και Προϋποθέσεων, επιβεβαιώνετε ότι έχετε νόμιμη ικανότητα να συμμετάσχετε στην κλήρωση του βραβείου και ότι αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις (δηλαδή ότι έχετε επαρκή ηλικία και διανοητική ικανότητα και ότι έχετε την δικαιοπρακτική ικανότητα να δεσμεύεστε νομικά στη σύμβαση).

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν αυτοί που θα πράξουν τα πιο κάτω μεταξύ της 18ης Μαΐου 2020, 8π.μ. και 31ης Ιουλίου 2020 τα μεσάνυχτα (CEST) (Η «Περίοδος του Διαγωνισμού») :

Α. Επισκεφθούν έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Indian Motorcycle κατά την διάρκεια της περιόδου του διαγωνισμού όπως αναγράφετε στην παράγραφο 4 και πραγματοποιήσει δοκιμαστικό ride σε ένα μοντέλο FTR 1200.

Β. Επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στο competitions.indianmotorcycle.media/win-an-ftr (Η "Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού");

Γ. Συμπληρώσουν την φόρμα που βρίσκετε στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού με τα ακόλουθα στοιχεία Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικός αντιπροσώπου (ο οποίος θα δίνετε από τον επίσημο αντιπρόσωπο Indian Motorcycle).

Δ. Αποδεχθούν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου επιβεβαιώνοντας ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 1. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό περιορίζεται σε μία (1) συμμετοχή ανά άτομο. Αν η συμμετοχή σας απορριφθεί από εμάς, θα μπορείτε να υποβάλετε άλλη συμμετοχή κατά την διάρκεια της περιόδου του Διαγωνισμού. Δεν απαιτείται αγορά για να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

ΒΡΑΒΕΙΟ

 1. Το βραβείο του διαγωνισμού είναι το εξής: μια (1) Indian Motorcycle FTR 1200 Thunder Black έτους κατασκευής 2019 αξίας €14690 (Το “Βραβείο”).

Το βραβείο θα είναι έτοιμο προς παράδοση στον Νικητή του διαγωνισμού στον κοντινότερο επίσημο αντιπρόσωπο πριν τον Δεκέμβριο του 2020. Η Indian Motorcycle θα επικοινωνήσει με τον Νικητή όταν το Βραβείο θα είναι διαθέσιμο προς παραλαβή.

 1. Τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την αποδοχή ή / και τη χρήση του Βραβείου, όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, την παραλαβή και η μεταφορά του Βραβείου από τον αντιπρόσωπο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Νικητή.

 2. Ο Νικητής ενδέχεται να κληθεί να παρουσιάσει το δελτίο ταυτότητας και μια πιστωτική κάρτα κατά το check in για να αποδείξει την ταυτότητά του και να καλύψει τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

 3.  Εάν ο Νικητής έχει ήδη αγοράσει και εγγράψει στο όνομά του ένα μοντέλο FTR1200 μεταξύ 8 π.μ. 18 Μαΐου 2020 έως τα μεσάνυχτα της 31ης Ιουλίου 2020 (CEST) (η «Περίοδος Διαγωνισμού») - θα λάβει ένα ποσό που αντιστοιχεί στη τιμή του Βραβείου στη χώρα κατοικίας του.

 4. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ο Νικητής θα είναι υπεύθυνος να καταβάλει οποιαδήποτε φορολογία η οποία συνδέεται με το Βραβείο.

 5. Το Βραβείο πρέπει να γίνει αποδεκτό ως απονεμημένο και δεν είναι μεταβιβάσιμο ή μετατρέψιμο σε μετρητά ή άλλα υποκατάστατα.

 6. Εάν σε περιπτώσεις που είναι εκτός του ελέγχου μας αδυνατούμε να δώσουμε το πιο πάνω Βραβείο, διατηρούμε το δικαίωμα μας να αντικαταστήσουμε το Βραβείο με αντίστοιχη ή μεγαλύτερη αξία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗ

 1. Όλες οι συμμετοχές που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής που θα ληφθούν κατά την διάρκεια της περιόδου του Διαγωνισμού θα συμπεριληφθούν σε κλήρωση τυχαίας επιλογής για την αναδείξει του νικητή (ο Νικητής) στις 10 Αυγούστου 2020.

 2. Θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον Νικητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία επιλογής του Νικητή.

 3. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε ένα άλλο άτομο ως νικητή σε περίπτωση που:

(α) Δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή μετά από τρεις (3) προσπάθειες εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επιλογή του νικητή και / ή

(β) ο νικητής δεν επιβεβαιώνει την αποδοχή του Βραβείου εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση από τον Διοργανωτή και / ή

(γ) έχουμε εύλογους λόγους να πιστεύουμε ότι ένας νικητής έχει παραβεί οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και / ή

(δ) ένας νικητής αδυνατεί να δεχτεί το Βραβείο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Ο Διοργανωτής συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού σταθερού τηλεφώνου και κινητού) για τα νόμιμα συμφέροντά του, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής και διαχείρισης της κλήρωσης και της εκπλήρωσης του Βραβείου, όπου ισχύει. Εάν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν παρέχονται, ένας συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει μέρος στην κλήρωση. Οι πληροφορίες του Νικητή μπορούν να προβληθούν από την ομάδα διεκπεραίωσης της κλήρωσης, αποκλειστικά για να τις κοινοποιήσουν στον Διοργανωτή για ανακοίνωση. Εάν ένας συμμετέχων δηλωθεί νικητής, ο συμμετέχων εξουσιοδοτεί τον Διοργανωτή να κοινοποιήσει τις πληροφορίες του στους προμηθευτές του Βραβείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους οι Διοργανωτές συλλέγουν και χρησιμοποιούν προσωπικά στοιχεία, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που κατέχουν, επισκεφθείτε τις πολιτικές απορρήτου μας στη διεύθυνση http://www.polaris.com/en -us/company/privacy. Οι συμμετέχοντες έχουν έναν αριθμό δικαιωμάτων σε σχέση με τις πληροφορίες τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων να ζητήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των πληροφοριών που συλλέγονται ή / και επεξεργάζονται από εμάς σχετικά με αυτούς. Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν κάνοντας γραπτό αίτημα συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα. Ο Διοργανωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του νικητή (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του νικητή, των βιογραφικών πληροφοριών που παρέχονται από τον νικητή, των φωτογραφιών ή άλλης ομοιότητας (likeness) σε όλα τα μέσα (media) και τις μορφές, είτε είναι γνωστές είτε τώρα ή αργότερα, εντός εύλογου χρονικού πλαισίου και γεωγραφικού πεδίου και χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, και μπορεί να ζητήσει την εμφάνιση του νικητή σε εκδηλώσεις διαφήμισης χωρίς πρόσθετη αποζημίωση (εκτός από εύλογα έξοδα ταξιδιού). Όταν το κάνει, ο Διοργανωτής θα κάνει αναφορά στο Kέρδισε μια FTR 1200. Δεν θα υπάρξει αποζημίωση άλλη από το αντίστοιχο Βραβείο προς τον Νικητή.

Εκτός εάν οι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει ρητά να λαμβάνουν ανακοινώσεις μάρκετινγκ από τον Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα καταστρέψει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες εντός δύο μηνών μετά την κλήρωση.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κανόνα 4 των Όρων και Προϋποθέσεων (οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να διαφοροποιηθούν ανά πάσα στιγμή από εμάς με ή χωρίς ειδοποίηση σύμφωνα με τον κανόνα 18 παρακάτω ) και με τις αποφάσεις μας, οι οποίες είναι τελικές σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τον Διαγωνισμό και / ή τα αποτελέσματα και δεν θα πραγματοποιηθεί αλληλογραφία ή συζήτηση.

 2. Όλες οι αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις θα αναρτηθούν με αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

 3. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν δυσανάγνωστες, ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή χαμένες ή καθυστερημένες καταχωρήσεις και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή μετάδοσης, αποτυχία γραμμής, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε καταχωρήσεις , και / ή Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού έχασε ή καθυστέρησε είτε προέκυψε είτε όχι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή της μετάδοσης ως αποτέλεσμα λειτουργιών διακομιστή (server), ή για τεχνικές, δικτυακές, τηλεφωνικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές, computer hardware or software malfunctions ή δυσλειτουργίες λογισμικού, ιούς, σφάλματα ή άλλες αιτίες εκτός αυτής έλεγχος ή αποτυχία λήψης πληροφοριών εισόδου από τον Διοργανωτή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής συμφόρησης που επηρεάζουν τη διαδικασία συλλογής εισόδων (στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο).

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμμετέχοντας σε αυτό το διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι ο Διοργανωτής και οι Εταιρείες Διαγωνισμού (τα «Εξαιρούμενα Μέρη») (εκτός από σχέση με αξιώσεις για προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο που προκαλούνται επίσης σε περιπτώσεις προθέσεων και βαριά αμέλεια) δεν φέρουν καμία ευθύνη για τους συμμετέχοντες και θα θεωρηθούν αναίτιοι έναντι οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών) σε άτομα ή περιουσία που έχουν ως αποτέλεσμα ολόκληρο ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από, κατοχή, κατάχρηση, μη χρήση ή χρήση (και / ή συμμετοχή) του Βραβείου (ή στοιχείο του Βραβείου), συμμετοχές ή συμμετοχή σε αυτήν την κλήρωση ή σε οποιαδήποτε κλήρωση ή δραστηριότητα σχετική με βραβεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και χρήσης ιστόσελίδων που συνδέονται με την κλήρωση, της εμπειρίας του Βραβείου ή οποιωνδήποτε αξιώσεων που βασίζονται σε δικαιώματα δημοσιότητας, δυσφήμιση ή προσβολή του απορρήτου ή παράδοση εμπορευμάτων. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από τα Εξαιρούμενα Μέρη εάν ο νικητής δεν λάβει την ειδοποίηση του νικητή ή το αντίστοιχο Βραβείο επειδή δόθηκε μια ψευδής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ανακριβή στοιχεία επικοινωνίας στην επίσημη φόρμα συμμετοχής ή εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε στον νικητή έχει εσφαλμένη κατεύθυνση ή επιστρέφει ή παρακολουθείται από SPAM ή άλλα φίλτρα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από τα Εξαιρούμενα Μέρη εάν οποιοδήποτε Βραβείο (ή στοιχείο του Βραβείου) δεν μπορεί να απονεμηθεί λόγω ακυρώσεων, καθυστερήσεων, αναστολών ή διακοπών λόγω πράξεων θεού, πράξεων πολέμου, φυσικών καταστροφών, καιρού ή τρομοκρατίας ή για τυχόν ακυρωμένα, καθυστερημένα, ανεσταλμένα ή επαναπρογραμματισμένα γεγονότα όταν έχουν εκδοθεί εισιτήρια σε σχέση με το Βραβείο για οποιονδήποτε λόγο πέραν του ελέγχου του.

 1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελβετική νομοθεσία και κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Λοζάνης της Ελβετίας.

(Το αγγλικό κείμενο των όρων και προϋποθέσεων υπερέχει του ελληνικού κειμένου των όρων και προϋποθέσεων.)